Till innehåll på sidan

Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning 2019/20

Diagram: Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning

Källa: Universitetskanslersämbetet

Kommentarer

Inriktning enligt klassifikationen Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 (1-siffernivå).

En studerande kan ha en eller flera examina.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26