Till innehåll på sidan

Examinerade med doktorsexamen efter forskningsämnesområde 2021

diagram

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Forskningsämnesområde enligt den nya klassifikationen Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (1-siffernivå).

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik