Till innehåll på sidan

Studenter i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter område 2019/20

Diagram: Studenter i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter område

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Många studenter är registrerade på kurser inom flera områden. I totalen har varje student räknats endast en gång.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26