Till innehåll på sidan

Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2021

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

Anställningskategori Antal Procent Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Professorer 2 051 4 649 11,1 22,2 30,6 69,4
Lektorer 5 467 5 889 29,5 28,1 48,1 51,9
Adjunkter 3 967 2 543 21,4 12,1 60,9 39,1
Meriteringsanställda 1 758 2 070 9,5 9,9 45,9 54,1
Annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen 2 065 2 573 11,1 12,3 44,5 55,5
Annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen[1] 3 459 3 499 18,7 16,7 49,7 50,3
Totalt 18 524 20 959 100 100 46,9 53,1

Om en person har två anställningar med olika kategori, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

1 I gruppen annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ingår annan forskande och undervisande personal för vilka uppgift om examen saknas.

Källa: Personal vid universitet och högskolor,  Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik