Till innehåll på sidan

Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2019

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

AnställningskategoriAntal Procent Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Professorer 1 907 4 657 10,8 22,7 29,1 70,9
Lektorer 5 139 5 633 29,1 27,4 47,7 52,3
Adjunkter 3 825 2 521 21,7 12,3 60,3 39,7
Meriteringsanställda 1 766 2 185 10,0 10,6 44,7 55,3
Annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen 2 035 2 516 11,5 12,3 44,7 55,3
Annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen[1] 3 216 3 262 18,2 15,9 49,6 50,4
Totalt 17 656 20 528 100 100 46,2 53,8

Om en person har två anställningar med olika kategori, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

1 I gruppen annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ingår annan forskande och undervisande personal för vilka uppgift om examen saknas.

Källa: Personal vid universitet och högskolor,  Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26