Till innehåll på sidan

Kursdeltagare i icke-formell utbildning och andel efter anledningar att delta i kurser, 2016

Antal, könsfördelning (%) och andel efter anledning (%)

 KvinnorMän
För att bättre kunna göra mitt jobb 87 86
För att förbättra karriärmöjligheter 34 42
Minska risk att förlora arbetet 21 24
Öka möjligheter att få byta arbete 19 23
Starta eget företag 3 2
på grund av organisatoriska/ tekniska förändringar i arbetet 28 33
Krav från arbetsgivare eller lag 39 46
Få allmänbildning eller personlig utveckling 74 72
Öka kunskaper inom ett ämnesområde som intresserar 76 72
Få ett intyg, diplom, certifikat 19 24
För att träffa folk och ha kul 42 37
Av hälsoskäl 13 7
För frivilligarbete eller ideellt engagemang 18 18
Uppgift saknas 1 1
Antal 3 215 859 2 945 788
Könsfördelning 52,2 47,8

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Icke-formell utbildning är organiserade lärande aktiviteter som sker utanför det formella utbildningssystemet och inte leder till betyg/examen. Det ska finnas en instruktör/lärare/handledare till aktiviteten och de ska vara planerade i förväg.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26