Till innehåll på sidan

Kursdeltagare i icke-formell utbildning och fördelning över inriktning på kurserna, 2016

Antal, könsfördelning (%) och fördelning över inriktning (%)

 KvinnorMän
Allmän utbildning 3 3
Pedagogik och lärarutbildning 8 3
Humaniora och konst 8 4
Samhällsvetenskap, journalism, information 7 4
Juridik, handel, administration 30 28
Naturvetenskap, matematik och statistik 2 .
Information och kommunikationsteknik 9 14
Teknik och tillverkning 2 11
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård 1 2
Hälso- och sjukvård samt välfärd 19 7
Tjänster 11 17
Uppgift saknas 0 1
Antal 3 215 859 2 945 788
Könsfördelning 52,2 47,8

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Icke-formell utbildning är organiserade lärande aktiviteter som sker utanför det formella utbildningssystemet och inte leder till betyg/examen. Det ska finnas en instruktör/lärare/handledare till aktiviteten och de ska vara planerade i förväg.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26