Till innehåll på sidan

Vuxna i åldern 25–64 år efter högsta avslutade utbildning respektive inrikes/utrikes född och andelen deltagare i icke-formell utbildning under en 12 månaders period, 2016

Antal, könsfördelning (%) och andel deltagare i icke-formell utbildning (%)

 AntalKönsfördelningIcke-formell utbildning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Förgymnasial 417 568 511 517 44,9 55,1 33,0 39,5
Gymnasial 1 003 432 1 271 034 44,1 55,9 57,4 52,0
Eftergymnasial 1 023 689 743 822 57,9 42,1 69,7 70,0
Född i Sverige 1 869 871 1 982 557 48,5 51,5 65,4 58,7
Född utomlands 577 331 548 141 51,3 48,7 35,3 40,2
Totalt 2 447 202 2 530 698 49,0 51,0 58,0 55,0

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26