Till innehåll på sidan

Barn 12–18 år, kulturella besök på fritiden 2018–2019

Antal, könsfördelning (%) och andel efter kulturella aktiviteter (%)

 Antal Könsfördelning Varit på bio det senaste halvåre Besökt museum det senaste halvåret Varit på teater det senaste halvåret Varit på konsert det senaste halvåret Besökt bibliotek det senaste halvåret
 FlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkar
12-15 år 229 083 242 967 48,5 51,5 68 69 33 33 26 22 36 24 70 65
16-18 år 160 961 174 739 47,9 52,1 83 76 29 33 23 21 51 29 64 53
Totalt 390 044 417 706 48,3 51,7 74 72 31 33 25 22 42 26 67 60

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik