Till innehåll på sidan

Barn 12–18 år, aktiviteter på fritiden, 2018–2019

Antal, könsfördelning (%) och andel efter typ av aktivitet (%)

 Antal Könsfördelning Läser böcker minst en dag i veckan Följer nyheter minst en dag i veckan Idrottar i förening eller klubb
 FlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkar
12-15 år 229 083 242 967 48,5 51,5 58 55 73 77 65 68
16-18 år 160 961 174 739 47,9 52,1 37 35 86 83 47 45
Totalt 390 044 417 706 48,3 51,7 49 47 79 79 57 59

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik