Till innehåll på sidan

Vuxna i åldern 25–64 år efter högsta avslutade utbildning respektive inrikes/utrikes född och andelen deltagare i olika typer av informellt lärande under en 12 månaders period, 2016

Antal, könsfördelning (%) och andel deltagare i olika typer av informellt lärande (%)

 AntalKönsfördelningSamtliga typer av informellt lärandeFamiljemedlem, vän eller arbetskamratTryckt materialDatorTV, radio eller VideoMuseer, historiska platser etc.Lärcentra t.ex. bibliotek
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Förgymnasial 417 568 511 517 44,9 55,1 72,4 76,3 36,1 36,1 47,2 44,6 53,3 54,9 39,2 40,3 13,6 17,8 23,2 18,7
Gymnasial och eftergymnasial kortare än 2 år 1 003 432 1 271 034 44,1 55,9 76,8 78,2 43,5 43,3 52,2 51,4 58,1 59,9 32,9 26,9 20,4 16,8 21,5 12,8
Eftergymnasial 2 år och längre 1 023 689 743 822 57,9 42,1 82,4 81,8 52,4 48,8 60,3 60,4 64,3 69,2 37,0 35,2 29,1 25,8 33,3 24,6
Född i Sverige 1 869 871 1 982 557 48,5 51,5 77,4 79,5 46,0 45,4 54,9 53,8 58,9 62,1 33,5 30,0 24,3 19,7 25,2 15,8
Född utomlands 577 331 548 141 51,3 48,7 81,1 76,2 45,6 36,6 54,0 48,4 62,7 59,9 42,5 39,6 18,0 19,4 31,7 23,7
Totalt 2 447 202 2 530 698 49,2 50,8 78,3 78,8 45,9 43,5 54,7 52,7 59,8 61,6 35,6 32,1 22,8 19,6 26,7 17,5

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Med informellt lärande avses aktiviteter individen utför på egen hand med syfte att lära sig något. Aktiviteten är inte planerad i förväg och det finns ingen instruktör/handledare närvarande.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26