Till innehåll på sidan

Elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2019/20 som övergår till komvux hösten 2020 efter examensbevis och ej tagit examen

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Andel Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Som tagit examen 39 351 40 234 8,9 5,3 61,9 38,1
Som ej tagit examen 9 722 14 425 26,5 20,4 46,7 53,3

Uppgifterna för läsåret 2019/2020 är korrigerade 2022-09-20. Uppgifterna för kvinnor som ej tagit examen har tidigare felaktigt redovisats som män som tagit examen. Uppgifterna för män som tagit examen har tidigare felaktigt redovisats som kvinnor som ej tagit examen.”

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Inkluderar även de som tagit ut ett certifikat eller diploma från International Baccalurate.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik