Till innehåll på sidan

Elever i gymnasieskolans år 3 som övergår till komvux, 2019

Antal och könsfördelning (%)

 AntalAndelKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Som tagit examen 37 984 38 194 5,9 3,9 59,9 40,1
Som ej tagit examen 9 780 14 215 20,7 16,3 46,7 53,3

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Inkluderar även de som tagit ut ett certifikat eller diploma från International Baccalurate.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26