Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på komvux efter utbildningsnivå och studieresultat 2019

Antal och könsfördelning (%)

 Antal Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Grundläggande vuxenutbildning        
Slutfört kurs 78 924 45 550 63,4 36,6
Avbrutit kurs 14 528 12 289 54,2 45,8
Fortsätter nästa kalenderår 10 934 7 629 58,9 41,1
Gymnasial vuxenutbildning        
Slutfört kurs 341 116 199 889 63,1 36,9
Avbrutit kurs 69 645 51 854 57,3 42,7
Fortsätter nästa kalenderår 50 851 40 804 55,5 44,5

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26