Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på komvux efter utbildningsnivå och studieresultat 2020

Antal och könsfördelning (%)

 Antal Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Grundläggande vuxenutbildning        
Slutfört kurs 79 340 42 199 65,3 34,7
Avbrutit kurs 14 169 11 662 54,9 45,1
Fortsätter nästa kalenderår 11 360 6 856 62,4 37,6
Gymnasial vuxenutbildning        
Slutfört kurs 368 846 227 659 61,8 38,2
Avbrutit kurs 77 893 57 965 57,3 42,7
Fortsätter nästa kalenderår 64 535 50 673 56,0 44,0

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik