Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på komvux efter utbildningsnivå och studieresultat 2021

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män  
Grundläggande vuxenutbildning          
Slutfört kurs 79 038 39 366 66,8 33,2  
Avbrutit kurs 14 670 11 271 56,6 43,4  
Fortsätter nästa kalenderår 12 030 6 246 65,8 34,2  
Gymnasial vuxenutbildning          
Slutfört kurs 438 211 252 395 63,5 36,5  
Avbrutit kurs 96 108 66 940 58,9 41,1  
Fortsätter nästa kalenderår 67 526 45 612 59,7 40,3  

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik