Till innehåll på sidan

Lärare i skolan om hur de lyckas ge flickor och pojkar lika goda möjligheter, 2018

Antal, könsfördelning (%) och andel fördelat efter hur man lyckas ge flickor och pojkar lika goda möjligheter

AntalKönsfördelning i procentAndel som lyckas mycket braAndel som lyckas ganska braAndel som lyckas varken bra eller dåligtAndel som lyckas ganska/mycket dåligt
kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
77 465 34 833 69 31 49 63 46 33 3 3 1 ..

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26