Till innehåll på sidan

Lärare i skolan om vad de anser om tillgången till olika personalkategorier, 2018

Antal, könsfördelning (%) och andel efter vad lärarna anser om tillgången (%)

 AntalKönsfördelning i procentAndel som tycker att tillgången är mycket braAndel som tycker att tillgången är ganska braAndel som tycker att tillgången är varken bra eller dåligAndel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
speciallärare 77 052 34 642 69 31 9 10 25 28 15 28 47 30
specialpedagoger 77 439 34 688 69 31 11 11 34 33 17 26 37 27
elevhälsopersonal 77 427 34 748 69 31 18 18 45 44 18 22 18 14
studie- och yrkesvägledare 76 983 34 748 69 31 17 18 22 40 21 20 17 11

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26