Till innehåll på sidan

Lärare om i vilken utsträckning skolan lyckas verka för jämställdhet mellan könen, 2018

Antal, könsfördelning (%) och andel fördelat efter i vilken utsträckning lärarna anser att skolan lyckats verka för jämställdhet mellan könen

AntalKönsfördelning i procentAndel som lyckas i mycket stor utsräckningAndel som lyckas i ganska stor utsräckningAndel som lyckas i varken stor eller liten utsräckningAndel som lyckas i ganska/mycket liten utsräckning
kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
77 312 34 313 69 31 20 31 56 46 17 13 3 5

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26