Till innehåll på sidan

Personal i förskolan efter utbildning 2020

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

UtbildningAntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Förskollärare 39 327 1 330 96,7 3,3
Fritidspedagog 470 26 94,8 5,2
Lärare 1 513 74 95,3 4,7
Barnskötare 17 345 605 96,6 3,4
Ingen utbildning för arbete med barn 29 821 1 918 94,0 6,0
Totalt 96 315 4 352 95,7 4,3

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Förskollärare, fritidspedagog och lärare har alla en pedagogisk högskoleexamen.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26