Till innehåll på sidan

Personal i förskolan efter utbildning 2021

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

Utbildning Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Förskollärare 39 210 1 348 96,7 3,3
Fritidspedagog 426 23 94,9 5,1
Lärare 1 521 69 95,7 4,3
Barnskötare 16 841 641 96,3 3,7
Ingen utbildning för arbete med barn 29 027 1 890 93,9 6,1
Totalt 95 976 4 421 95,6 4,4

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Förskollärare, fritidspedagog och lärare har alla en pedagogisk högskoleexamen.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik