Till innehåll på sidan

Personal i grundskolan efter utbildning 2021

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

Lärarkategori Totalt Därav med pedagogisk högskoleexamen
  Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män kvinnor män kvinnor män
Lärare 61 464 21 810 73,8 26,2 52 065 15 550 77,0 23,0
Speciallärare 3 965 364 91,6 8,4 3 766 299 92,6 7,4
Specialpedagog 3 110 252 92,5 7,5 3 004 230 92,9 7,1
Totalt 68 538 22 426 75,3 24,7 58 834 16 079 78,5 21,5
därav förstelärare 8 112 1 900 81,0 19,0 8 004 1 839 81,3 18,7

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26