Till innehåll på sidan

Personal i grundskolan efter utbildning 2020

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

LärarkategoriTotaltDärav med pedagogisk högskoleexamen
 AntalKönsfördelningAntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänkvinnormänkvinnormän
Lärare 61 095 21 440 74,0 26,0 51 511 15 153 77,3 22,7
Speciallärare 3 801 360 91,3 8,7 3 611 303 92,3 7,7
Specialpedagog 3 094 265 92,1 7,9 2 994 237 92,7 7,3
Totalt 67 990 22 065 75,5 24,5 58 116 15 693 78,7 21,3
därav förstelärare 7 878 1 869 80,8 19,2 7 774 1 804 81,2 18,8

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26