Till innehåll på sidan

Personal i gymnasieskolan efter utbildning 2020

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

LärarkategoriTotaltDärav med pedagogisk högskoleexamen
 AntalKönsfördelningAntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänkvinnormänkvinnormän
Lärare 14 217 14 060 50,3 49,7 12 305 10 158 54,8 45,2
Speciallärare 338 69 83,1 16,9 326 58 84,9 15,1
Specialpedagog 696 79 89,8 10,2 676 73 90,2 9,8
Totalt 15 251 14 208 51,8 48,2 13 307 10 289 56,4 43,6
därav förstelärare 1 774 1 260 58,5 41,5 1 754 1 242 58,5 41,5

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26