Till innehåll på sidan

Personal i gymnasieskolan efter utbildning 2021

Antal årsarbetare och könsfördelning (%)

Lärarkategori Totalt Därav med pedagogisk högskoleexamen
  Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män kvinnor män kvinnor män
Lärare 14 240 14 033 50,4 49,6 12 403 10 289 54,7 45,3
Speciallärare 345 68 83,6 16,4 336 58 85,2 14,8
Specialpedagog 724 91 88,9 11,1 702 84 89,3 10,7
Totalt 15 309 14 191 51,9 48,1 13 441 10 432 56,3 43,7
därav förstelärare 1 817 1 253 59,2 40,8 1 800 1 236 59,3 40,7

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik