Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på svenskundervisning för invandrare efter studievägskurs och resultat 2019

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

StudievägskursAntal Procent Könsfördelning
StudieresultatKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Kurs 1A 8 093 4 132 100,0 100,0 66,2 33,8
Slutfört Kurs 2 772 1 435 34,3 34,7 65,9 34,1
Avbrutit Kurs 1 468 946 18,1 22,9 60,8 39,2
Fortsätter Nästa Kalenderår 3 853 1 751 47,6 42,4 68,8 31,2
Kurs 1B 9 122 5 687 100,0 100,0 61,6 38,4
Slutfört Kurs 2 340 1 509 25,7 26,5 60,8 39,2
Avbrutit Kurs 1 947 1 438 21,3 25,3 57,5 42,5
Fortsätter Nästa Kalenderår 4 835 2 740 53,0 48,2 63,8 36,2
Kurs 1C 5 286 3 317 100,0 100,0 61,4 38,6
Slutfört Kurs 1 075 704 20,3 21,2 60,4 39,6
Avbrutit Kurs 1 191 884 22,5 26,7 57,4 42,6
Fortsätter Nästa Kalenderår 3 020 1 729 57,1 52,1 63,6 36,4
Kurs 1D 1 895 1 209 100,0 100,0 61,1 38,9
Slutfört Kurs 533 373 28,1 30,9 58,8 41,2
Avbrutit Kurs 360 288 19,0 23,8 55,6 44,4
Fortsätter Nästa Kalenderår 1 002 548 52,9 45,3 64,6 35,4
Kurs 2B 18 492 16 463 100,0 100,0 52,9 47,1
Slutfört Kurs 7 691 5 167 41,6 31,4 59,8 40,2
Avbrutit Kurs 3 985 5 335 21,5 32,4 42,8 57,2
Fortsätter Nästa Kalenderår 6 816 5 961 36,9 36,2 53,3 46,7
Kurs 2C 19 638 15 407 100,0 100,0 56,0 44,0
Slutfört Kurs 7 464 4 929 38,0 32,0 60,2 39,8
Avbrutit Kurs 3 998 4 403 20,4 28,6 47,6 52,4
Fortsätter Nästa Kalenderår 8 176 6 075 41,6 39,4 57,4 42,6
Kurs 2D 13 428 9 717 100,0 100,0 58,0 42,0
Slutfört Kurs 5 704 3 643 42,5 37,5 61,0 39,0
Avbrutit Kurs 2 366 2 429 17,6 25,0 49,3 50,7
Fortsätter Nästa Kalenderår 5 358 3 645 39,9 37,5 59,5 40,5
Kurs 3C 23 317 17 854 100,0 100,0 56,6 43,4
Slutfört Kurs 8 272 4 326 35,5 24,2 65,7 34,3
Avbrutit Kurs 6 522 7 083 28,0 39,7 47,9 52,1
Fortsätter Nästa Kalenderår 8 523 6 445 36,6 36,1 56,9 43,1
Kurs 3D 15 334 9 541 100,0 100,0 61,6 38,4
Slutfört Kurs 8 049 4 261 52,5 44,7 65,4 34,6
Avbrutit Kurs 2 534 2 164 16,5 22,7 53,9 46,1
Fortsätter Nästa Kalenderår 4 751 3 116 31,0 32,7 60,4 39,6
Totalt 114 605 83 327 100,0 100,0 57,9 42,1
Slutfört Kurs 43 900 26 347 38,3 31,6 62,5 37,5
Avbrutit Kurs 24 371 24 970 21,3 30,0 49,4 50,6
Fortsätter Nästa Kalenderår 46 334 32 010 40,4 38,4 59,1 40,9

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26