Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på svenskundervisning för invandrare efter studievägskurs och resultat 2021

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

Studievägskurs Antal   Procent   Könsfördelning
Studieresultat Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Kurs 1A 6 156 2 794 100,0 100,0 68,8 31,2
Slutfört kurs 1 911 811 31,0 29,0 70,2 29,8
Avbrutit kurs 1 171 677 19,0 24,2 63,4 36,6
Fortsätter nästa kalenderår 3 074 1 306 49,9 46,7 70,2 29,8
Kurs 1B 8 306 4 073 100,0 100,0 67,1 32,9
Slutfört kurs 2 086 934 25,1 22,9 69,1 30,9
Avbrutit kurs 1 775 1 145 21,4 28,1 60,8 39,2
Fortsätter nästa kalenderår 4 445 1 994 53,5 49,0 69,0 31,0
Kurs 1C 6 125 2 982 100,0 100,0 67,3 32,7
Slutfört kurs 1 314 623 21,5 20,9 67,8 32,2
Avbrutit kurs 1 375 891 22,4 29,9 60,7 39,3
Fortsätter nästa kalenderår 3 436 1 468 56,1 49,2 70,1 29,9
Kurs 1D 2 598 1 296 100,0 100,0 66,7 33,3
Slutfört kurs 749 351 28,8 27,1 68,1 31,9
Avbrutit kurs 557 368 21,4 28,4 60,2 39,8
Fortsätter nästa kalenderår 1 292 577 49,7 44,5 69,1 30,9
Kurs 2B 14 816 11 199 100,0 100,0 57,0 43,0
Slutfört kurs 5 331 2 954 36,0 26,4 64,3 35,7
Avbrutit kurs 3 640 4 031 24,6 36,0 47,5 52,5
Fortsätter nästa kalenderår 5 845 4 214 39,5 37,6 58,1 41,9
Kurs 2C 15 762 10 211 100,0 100,0 60,7 39,3
Slutfört kurs 5 725 3 168 36,3 31,0 64,4 35,6
Avbrutit kurs 3 650 3 187 23,2 31,2 53,4 46,6
Fortsätter nästa kalenderår 6 387 3 856 40,5 37,8 62,4 37,6
Kurs 2D 12 513 7 527 100,0 100,0 62,4 37,6
Slutfört kurs 4 984 2 651 39,8 35,2 65,3 34,7
Avbrutit kurs 2 506 2 157 20,0 28,7 53,7 46,3
Fortsätter nästa kalenderår 5 023 2 719 40,1 36,1 64,9 35,1
Kurs 3C 21 359 16 600 100,0 100,0 56,3 43,7
Slutfört kurs 7 511 3 891 35,2 23,4 65,9 34,1
Avbrutit kurs 6 276 6 633 29,4 40,0 48,6 51,4
Fortsätter nästa kalenderår 7 572 6 076 35,5 36,6 55,5 44,5
Kurs 3D 13 459 7 585 100,0 100,0 64,0 36,0
Slutfört kurs 6 872 3 374 51,1 44,5 67,1 32,9
Avbrutit kurs 2 561 1 824 19,0 24,0 58,4 41,6
Fortsätter nästa kalenderår 4 026 2 387 29,9 31,5 62,8 37,2
Totalt 101 094 64 267 100,0 100,0 61,1 38,9
Slutfört kurs 36 483 18 757 36,1 29,2 66,0 34,0
Avbrutit kurs 23 511 20 913 23,3 32,5 52,9 47,1
Fortsätter nästa kalenderår 41 100 24 597 40,7 38,3 62,6 37,4

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik