Till innehåll på sidan

Kursdeltagare på svenskundervisning för invandrare efter studievägskurs och resultat 2020

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

StudievägskursAntal Procent Könsfördelning
StudieresultatKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Kurs 1A 6 630 3 017 100,0 100,0 68,7 31,3
Slutfört Kurs 1 848 789 27,9 26,2 70,1 29,9
Avbrutit Kurs 1 174 703 17,7 23,3 62,5 37,5
Fortsätter Nästa Kalenderår 3 608 1 525 54,4 50,5 70,3 29,7
Kurs 1B 8 189 4 330 100,0 100,0 65,4 34,6
Slutfört Kurs 1 851 855 22,6 19,7 68,4 31,6
Avbrutit Kurs 1 786 1 229 21,8 28,4 59,2 40,8
Fortsätter Nästa Kalenderår 4 552 2 246 55,6 51,9 67,0 33,0
Kurs 1C 5 476 2 940 100,0 100,0 65,1 34,9
Slutfört Kurs 932 535 17,0 18,2 63,5 36,5
Avbrutit Kurs 1 374 844 25,1 28,7 61,9 38,1
Fortsätter Nästa Kalenderår 3 170 1 561 57,9 53,1 67,0 33,0
Kurs 1D 2 153 1 217 100,0 100,0 63,9 36,1
Slutfört Kurs 609 320 28,3 26,3 65,6 34,4
Avbrutit Kurs 422 337 19,6 27,7 55,6 44,4
Fortsätter Nästa Kalenderår 1 122 560 52,1 46,0 66,7 33,3
Kurs 2B 14 823 12 391 100,0 100,0 54,5 45,5
Slutfört Kurs 4 870 2 955 32,9 23,8 62,2 37,8
Avbrutit Kurs 3 686 4 649 24,9 37,5 44,2 55,8
Fortsätter Nästa Kalenderår 6 267 4 787 42,3 38,6 56,7 43,3
Kurs 2C 16 127 11 490 100,0 100,0 58,4 41,6
Slutfört Kurs 5 084 3 023 31,5 26,3 62,7 37,3
Avbrutit Kurs 3 630 3 660 22,5 31,9 49,8 50,2
Fortsätter Nästa Kalenderår 7 413 4 807 46,0 41,8 60,7 39,3
Kurs 2D 12 262 8 047 100,0 100,0 60,4 39,6
Slutfört Kurs 4 420 2 532 36,0 31,5 63,6 36,4
Avbrutit Kurs 2 529 2 396 20,6 29,8 51,4 48,6
Fortsätter Nästa Kalenderår 5 313 3 119 43,3 38,8 63,0 37,0
Kurs 3C 21 133 16 120 100,0 100,0 56,7 43,3
Slutfört Kurs 6 836 3 295 32,3 20,4 67,5 32,5
Avbrutit Kurs 5 793 6 458 27,4 40,1 47,3 52,7
Fortsätter Nästa Kalenderår 8 504 6 367 40,2 39,5 57,2 42,8
Kurs 3D 13 572 7 594 100,0 100,0 64,1 35,9
Slutfört Kurs 6 816 3 041 50,2 40,0 69,1 30,9
Avbrutit Kurs 2 210 1 885 16,3 24,8 54,0 46,0
Fortsätter Nästa Kalenderår 4 546 2 668 33,5 35,1 63,0 37,0
Totalt 100 365 67 146 100,0 100,0 59,9 40,1
Slutfört Kurs 33 266 17 345 33,1 25,8 65,7 34,3
Avbrutit Kurs 22 604 22 161 22,5 33,0 50,5 49,5
Fortsätter Nästa Kalenderår 44 495 27 640 44,3 41,2 61,7 38,3

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik