Till innehåll på sidan

Barn 12–18 år som ofta är stressade på grund av läxor eller prov, 2018–2019

Antal, könsfördelning (%) och andel som ofta är stressade (%)

 Antal Könsfördelning Ofta stressade p.g.a. läxor eller prov, andel
 FlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkar
12-15 år 229 083 242 967 48,5 51,5 32,0 16,0
16-18 år 160 961 174 739 47,9 52,1 48,0 19,0
Totalt 390 044 417 706 48,3 51,7 39,0 17,0

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik