Till innehåll på sidan

Antagna till yrkeshögskolan och som påbörjat studier, efter utbildningsområde och inrikes/utrikes födda 2020

Inrikes födda

Diagram: Antagna till yrkeshögskolan och som påbörjat studier, efter utbildningsområde och inrikes födda

Utrikes födda

Diagram: Diagram: Antagna till yrkeshögskolan och som påbörjat studier, efter utbildningsområde och utrikes födda

Källa: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Det förväntas tillkomma antagna som har hoppat in under utbildningens gång, cirka 200–250 per år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik