Till innehåll på sidan

Antagna till yrkeshögskolan och som påbörjat studier, efter utbildningsområde och inrikes/utrikes födda 2021

Inrikes födda

diagram

Utrikes födda

diagram

Källa: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Det förväntas tillkomma antagna som har hoppat in under utbildningens gång, cirka 200–250 per år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik