Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan efter utbildningsområde 2020

Antal och könsfördelning (%)

Utbildningsområde Antal Procent
 KvinnorMänKvinnorMän
Data/It 402 1 093 26,9 73,1
Ekonomi, Administration Och Försäljning 3 560 1 100 76,4 23,6
Friskvård Och Kroppsvård 105 4 96,3 3,7
Hotell, Restaurang Och Turism 590 139 80,9 19,1
Hälso- Och Sjukvård Samt Socialt Arbete 2 674 251 91,4 8,6
Journalistik Och Information 217 61 78,1 21,9
Juridik 104 15 87,4 12,6
Kultur, Media Och Design 462 404 53,3 46,7
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skog Och Fiske 291 129 69,3 30,7
Pedagogik Och Undervisning 287 156 64,8 35,2
Samhällsbyggnad Och Byggteknik 649 1 445 31,0 69,0
Säkerhetstjänster 66 88 42,9 57,1
Teknik Och Tillverkning 477 1 421 25,1 74,9
Transporttjänster 274 506 35,1 64,9
Övrigt 39 41 48,8 51,3
Totalt 10 197 6 853 59,8 40,2

Källa: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.

För det senaste referensåret förväntas det tillkomma cirka 100 examinerade som har gjort sena kompletteringar.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik