Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan efter utbildningsområde 2019

Antal och könsfördelning (%)

 Antal Procent
 KvinnorMänKvinnorMän
Data/It 344 962 26,3 73,7
Ekonomi, Administration Och Försäljning 3 203 883 78,4 21,6
Friskvård Och Kroppsvård 95 4 96,0 4,0
Hotell, Restaurang Och Turism 527 147 78,2 21,8
Hälso- Och Sjukvård Samt Socialt Arbete 2 013 205 90,8 9,2
Journalistik Och Information 145 52 73,6 26,4
Juridik 106 13 89,1 10,9
Kultur, Media Och Design 471 426 52,5 47,5
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skog Och Fiske 228 95 70,6 29,4
Pedagogik Och Undervisning 296 177 62,6 37,4
Samhällsbyggnad Och Byggteknik 501 1 292 27,9 72,1
Säkerhetstjänster 23 75 23,5 76,5
Teknik Och Tillverkning 360 1 299 21,7 78,3
Transporttjänster 172 344 33,3 66,7
Övrigt 33 10 76,7 23,3
Totalt 8 517 5 984 58,7 41,3

Källa: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.

För det senaste referensåret förväntas det tillkomma cirka 100 examinerade som har gjort sena kompletteringar.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26