Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan efter utbildningsområde 2021

Antal och könsfördelning (%)

Utbildningsområde Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Data/IT 653 1 606 29 71
Ekonomi, administration och försäljning 4 066 1 297 76 24
Friskvård och kroppsvård 118 7 94 6
Hotell, restaurang och turism 714 189 79 21
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 2 742 268 91 9
Journalistik och information 228 74 76 25
Juridik 143 16 90 10
Kultur, media och design 527 478 52 48
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 299 155 66 34
Pedagogik och undervisning 274 199 58 42
Samhällsbyggnad och byggteknik 861 1 782 33 67
Säkerhetstjänster 49 68 42 58
Teknik och tillverkning 575 1 804 24 76
Transporttjänster 149 341 30 70
Övrigt 41 27 60 40
Totalt 11 439 8 311 58 42

Källa: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellen. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.

För det senaste referensåret förväntas det tillkomma cirka 100 examinerade som har gjort sena kompletteringar.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik