Till innehåll på sidan

Anmäld misshandel, offer 18 år och äldre efter relation och plats för brottet

2019

 AntalKönsfördelning
procent
 kvinnormänkvinnormän
närstående genom parrelation 8 819 1 707 84 16
närstående genom släktskap/familj 6 150 2 417 72 28
annan sorts relation eller bekantskap 7 339 8 622 46 54
annan sorts relation eller bekantskap, utomhus 1 991 3 765 35 65
annan sorts relation eller bekantskap, inomhus 5 348 4 857 52 48
obekanta 6 096 17 960 25 75
obekanta, utomhus 3 254 12 256 21 79
obekanta, inomhus 2 842 5 704 33 67
totalt 28 405 30 706 48 52

 

Källa: Anmälda brott, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

I december 2015 skedde ett namnbyte av brottskoder gällande misshandel i/ej i nära relation (9349-9356) i polisens anmälningssystem. Begreppet "i nära relation" specificerades till "är eller har varit gift, sambo eller har gemensamma barn". Efter bytet har antalet registrerade anmälda misshandelsbrott i nära relation minskat och antalet ej i nära relation ökat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09