Till innehåll på sidan

Anmäld misshandel 2021

Antal anmälda brott som offer i åldern 18 år och äldre utsatts för, relation mellan offer och förövare samt plats för brottet

6.12-2021.png

Källa: Anmälda brott, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik