Till innehåll på sidan

Anmäld våldtäkt efter plats, 2020

Antal och könsfördelning (%)

 Antal anmälda brott
 -15 år15-17 år18+ år
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Fullbordad våldtäkt 2 488 316 1 180 48 4 403 232
utomhus 266 21 178 15 405 26
inomhus 2 222 295 1 002 33 3 998 206
Försök till våldtäkt 139 45 80 4 396 29
utomhus 34 12 28 0 120 7
inomhus 105 33 52 4 276 22
Oaktsam våldtäkt .. .. 41 2 155 19
utomhus .. .. 1 0 20 0
inomhus .. .. 40 2 135 19

 

 Anmälda brott, könsfördelning i procent
 -15 år15-17 år18+ år
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Fullbordad våldtäkt 89 11 96 4 95 5
utomhus 93 7 92 8 94 6
inomhus 88 12 97 3 95 5
Försök till våldtäkt 139 45 80 4 396 29
utomhus 74 26 100 0 94 6
inomhus 76 24 93 7 93 7
Oaktsam våldtäkt .. .. 95 5 89 11
utomhus .. .. 100 0 100 0
inomhus .. .. 95 5 88 12

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik