Till innehåll på sidan

Anmäld våldtäkt efter relation, 2020

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning i procent
 KvinnorMänKvinnorMän
Parrelation 1 680 46 97 3
fullbordad våldtäkt 1 509 44 97 3
försök till våldtäkt 92 1 99 1
oaktsam våldtäkt 79 1 99 1
Släktskap/familj 104 7 94 6
fullbordad våldtäkt 91 7 93 7
försök till våldtäkt 9 0 100 0
oaktsam våldtäkt 4 0 100 0
Annan sorts relation eller bekantskap 1 856 121 94 6
fullbordad våldtäkt 1 716 92 95 5
försök till våldtäkt 118 17 87 13
oaktsam våldtäkt 22 12 65 35
Obekanta 1 314 106 93 7
fullbordad våldtäkt 1 087 89 92 8
försök till våldtäkt 177 11 94 6
oaktsam våldtäkt 50 6 89 11

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerad i SCB Jämställdhet.

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-07-10