Till innehåll på sidan

Anmäld våldtäkt 2018

Antal och könsfördelning (%)

Brottstyp
Offrets ålder
Plats för brottet
Antal anmälda brottKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Fullbordad våldtäkt mot person under 15 år 1 951 283 87,3 12,7
Utomhus 263 36 98,8 12,0
Inomhus 1 688 247 87,2 12,8
Försök till våldtäkt mot person under 15 år 53 8 86,9 13,1
Utomhus 22 2 91,7 8,3
Inomhus 31 6 83,8 16,2
Fullbordad våldtäkt mot person 15-17 år 1 105 33 97,1 2,9
Utomhus 123 2 98,4 1,6
Inomhus 982 31 96,9 3,1
Försök till våldtäkt mot person 15-17 år 55 4 93,2 6,8
Utomhus 21 1 95,5 4,5
Inomhus 34 3 91,9 8,1
Fullbordad våldtäkt mot person 18 år eller äldre 3 997 183 95,6 4,4
Utomhus 453 29 94,0 6,0
Inomhus 3 544 154 95,8 4,2
Försök till våldtäkt mot person 18 år eller äldre 276 10 96,5 3,5
Utomhus 110 3 97,3 2,7
Inomhus 166 7 96,0 4,0

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2019-11-18