Till innehåll på sidan

Anmälda köp av sexuell tjänst respektive sexuell handling av barn 2021

  Antal
Köp av sexuell handling av barn under 18 år 234
Köp av sexuell tjänst 1 886

Källa: Anmälda brott, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26