Till innehåll på sidan

Grov kvinnofridskränkning

Våld som drabbar kvinnor i nära relationer består ofta av upprepade kränkningar.

En man som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan dömas för grov kvinnofridskränkning.

År 2021 anmäldes 1 391 fall.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Våld som drabbar kvinnor i nära relationer består ofta av upprepade kränkningar. En man som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan sedan 1998 dömas för grov kvinnofridskränkning. Under de första åren steg antalet anmälda fall, men sedan 2009 har antalet anmälda fall sjunkit. Av en undersökning som Brå genomförde år 2019 framgår att minskningen under åren 2009-2015 inte verkar bero på en minskad faktisk utsatthet eller på förändringar i anmälningsbenägenheten, utan på förändringar i de inledande registreringsrutinerna hos polisen där brottshändelser som skulle kunna utgöra grov kvinnofridskränkning i högre utsträckning registrerades som enskilda underbrott med ambitionen att samla dem till grov kvinnofridskränkning vid åtal (Se Brottsförebyggande rådet (Brå) (2019), Grov kvinnofridskränkning - Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017, Rapport 2019:8, Stockholm: Brottsförebyggande rådet.).

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik