Till innehåll på sidan

Lagförda efter huvudbrott 2020

Antal och könsfördelning (%)

HuvudbrottAntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Brott mot person 1 315 8 342 13,6 86,4
Brott mot liv och hälsa 857 4 490 16,0 84,0
Därav:        
misshandel 748 3 985 15,8 84,2
Brott mot frihet och frid 409 2 188 15,7 84,3
Därav:        
grov fridskränkning 13 55 19,1 80,9
grov kvinnofridskränkning .. 140 .. ..
olaga hot 130 967 11,9 88,1
Sexualbrott 15 1 631 0,9 99,1
Därav:        
våldtäkt .. 323 .. ..
våldtäkt mot barn .. 182 .. ..
köp av sexuell handling av barn .. 11 .. ..
köp av sexuell tjänst .. 418 .. ..

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Om antalet är 5 eller färre ersätts antal med dubbelpunkt (..).

Uppgifter avseende misshandel, olaga hot, våldtäkt och våldtäkt mot barn inkluderar även grov misshandel, synnerligen grovt brott, olaga hot, grovt brott, grov våldtäkt, oaktsam våldtäkt och grov våldtäkt mot barn.

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik