Till innehåll på sidan

Personer 16–79 år utsatta för hot efter plats 2014–2016

Andel (%) av alla i gruppen

Diagram: Personer 16–79 år utsatta för hot efter plats 2014–2016

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Avser en 12-månadersperiod.

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26