Till innehåll på sidan

Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter relation till förövaren 2015–2016

Andel (%) händelser

Diagram: Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter relation till förövaren 2015–2016

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Avser en 12-månadersperiod.

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26