Till innehåll på sidan

Personer 16-84 år utsatta för hot efter familjesituation och ålder 2019

Andel (%) av alla i gruppen

diagram

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer som svarat ja på frågan: Hotade någon dig, på ett sådant sätt att du blev rädd under förra året?

Metoden för NTU reviderades 2018. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se "Nationella trygghetsundersökningen 2018. Teknisk rapport".

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26