Till innehåll på sidan

Personer utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2019

Andel (%) av alla i gruppen

diagram

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer som svarat ja på frågan: Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont, under förra året?

Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se "Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport".

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26