Till innehåll på sidan

Demografi och integration

Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Demografisk statistik innehåller bland annat information om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland. Här finns också statistik över hur befolkningen flyttar, både inom Sverige (inrikes flyttningar) och över landsgränsen (utrikes flyttningar).

Befolkningsstatistik och integration

 

Utrikes födda 

Adopterade

Utländska medborgare

Flyttningar – inrikes och utrikes

Medborgarskapsbyte

Asylsökande

Utländsk/svensk bakgrund

Hushåll

Cirkulär migration

All SCB:s befolkningsstatistik

Hushållens boende och integration