Till innehåll på sidan

Demokrati och integration

Här finns statistik om hur många av de nominerade, valda och icke valda i de svenska valen som var inrikes respektive utrikes födda, och hur många svenska respektive utländska medborgare som röstade i de olika valen.

I Sverige styr befolkningen genom systemet representativ demokrati. Det innebär att makten i kommuner, län och nationellt fördelas utifrån resultaten i allmänna och fria val. I valen väljs representanter till olika parlamentariska församlingar, till exempel kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Vi väljer även de svenska representanterna till Europaparlamentet. 

Kommunfullmäktigval

Landstingsfullmäktigval

Riksdagsval

Europaparlamentsval

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting