Till innehåll på sidan

Utbildning och integration

Här finns statistik om hur många i befolkningen som studerar och vilken bakgrund de har. Här finns också statistik om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, och hur många elever som deltar i till exempel modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och annan stödundervisning.

Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens utbildning

Högutbildade utrikes födda

Arbetsmarknad för högutbildade – utrikes födda

Elevpanelen för longitudinella studier

Förskola, skola och vuxenutbildning

Hos Skolverket finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning:

Eftergymnasial yrkesutbildning

Sökande till yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning och nationell bakgrund. År 2014 -
Studerande och examinerade i yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning och nationell bakgrund. År 2005 -
Mer om eftergymnasiala utbildningar

Högskolan

Hos Universitetskanslersämbetet finns mer statistik om högskolan

Universitetskanslersämbetet – statistik & analys

Universitetskanslersämbetet – statistik & analys

Övrig statistik om utbildning och integration

 Inträde på arbetsmarknaden

Statistik om inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund

Inträde på arbetsmarknaden

Gymnasieungdomars studieintresse

Om gymnasieungdomars studieintresse