Till innehåll på sidan

Utbildning och integration

Här finns statistik om hur många i befolkningen som studerar och vilken bakgrund de har. Här finns också statistik om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, och hur många elever som deltar i till exempel modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och annan stödundervisning.

Befolkningens studiedeltagande

SCB:s undersökning Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens utbildning

SCB:s undersökning Befolkningens utbildning

Högutbildade utrikes födda

SCB:s undersökning Högutbildade utrikes födda

Elevpanelen för longitudinella studier

SCB:s undersökning Elevpanelen för longitudinella studier

Förskola, skola och vuxenutbildning

Hos Skolverket finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning:

SCB:s undersökning Folkhögskolestatik

Eftergymnasial yrkesutbildning

SCB:s undersökning Yrkeshögskolan

SCB:s undersökning om Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Yrkeshögskolan sökande 

Yrkeshögskolan - Studerande och examinerade

Konst och kulturutbildningar – Studerande och studerande som slutfört utbildning

Vissa andra utbildningar – Studerande och studerande som slutfört utbildning

Högskolan

Hos Universitetskanslersämbetet finns mer statistik om högskolan

Universitetskanslersämbetet – statistik & analys

Övrig statistik om utbildning och integration

Inträde på arbetsmarknaden

Statistik om inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund

SCB:s undersökning Inträde på arbetsmarknaden

Gymnasieungdomars studieintresse

SCB:s undersökning om Gymnasieungdomars studieintresse