Till innehåll på sidan

Information till kommuner, skolor och systemleverantörer

Här finns en sammanställning av undersökningar om utbildning som SCB genomför på uppdrag av Skolverket.
UndersökningInsamlings-
period
Sista insänd-
ningsdag
Vem är uppgiftslämnareTill undersökningen
Budget för program i gymnasieskolan och utbildning i gymnasiesärskolan Årlig 7 januari Kommun/Region/
Kommunalförbund
www.scb.se/bidragsbelopp
Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet Löpande april och
september
Kommunal huvudman www.scb.se/kontaktpskola
Elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 p.g.a. att skolplikten har upphört Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/skolplikt
Förskola och pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 oktober  Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/forskola
Grundskolan: betyg årskurs 6 Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/ak6
Grundskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/grundelev
Grundskolan slutbetyg Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/ak9
Grundsärskolan: elever per 15 oktober   Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman 
www.scb.se/grundsarelev
Gymnasieskolans betygsuppgifter  Årlig 18 juni UHR/Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/gymnslutbetyg
Gymnasieskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november CSN www.scb.se/gymnelev
Gymnasieskolan: sökande och antagna Årlig 4 juli Kommunens antagningskansli/
Enskild huvudman
www.scb.se/sokande
Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober       Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman 
www.scb.se/gymnsarelev
Kommunal vuxenutbildning Halvårsvis 15 februari och
15 september
Kommunal huvudman www.scb.se/komvux
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Halvårsvis 15 februari och
15 september
Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/sfi
Kommunernas aktivitetsansvar Halvårsvis 1 februari och
1 september
Kommunal huvudman www.scb.se/aktivitetsansvar
Nationella prov gymnasieskola: resultat Halvårsvis 18 juni och
28 januari
Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/npgymn
Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/np
Pedagogisk personal Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/pedpers
Sameskolan: elever per 15 oktober  Årlig 1 november Enskild huvudman www.scb.se/sameelev
Skolenhetsregistret Löpande 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman med flera
www.scb.se/skolreg
Skolkostnader Årlig 15 maj Enskild huvudman med flera www.scb.se/skolkost
Specialskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Specialpedagogiska
skolmyndigheten
www.scb.se/specialelev
Specialskolan: slutbetyg Årlig 18 juni Specialpedagogiska
skolmyndigheten
www.scb.se/ak10
Spetsutbildning i grundskolan Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/spets
Komvux som särskild utbildning Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/sarvux
Timplan för elever i grundskola Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/timplan
Uppgifter om övriga elever i kommunen Årlig 1 november Kommunal huvudman www.scb.se/ovrigaelever
Verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg Årlig 24 augusti Kommunal huvudman www.scb.se/verksamheter
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman

www.scb.se/oppen