Till innehåll på sidan

Information till kommuner, skolor och systemleverantörer

Här finns en sammanställning av undersökningar om utbildning som SCB genomför på uppdrag av Skolverket.
UndersökningInsamlings-
period
Sista insänd-
ningsdag
Vem är uppgiftslämnareTill undersökningen
Budget för program i gymnasieskolan och utbildning i gymnasiesärskolan Årlig 7 januari Kommun/Landsting/
Kommunalförbund
www.scb.se/bidragsbelopp
Centrala uppgifter om elever i kommunen Årlig 1 november Kommunal huvudman www.scb.se/centrala
Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet Löpande april och
september
Kommunal huvudman www.scb.se/kontaktpskola
Elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 p.g.a. att skolplikten har upphört Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/skolplikt
Förskola och annan pedagogisk verksamhet Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/forskola
Grundskolan: betyg årskurs 6 Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/ak6
Grundskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/grundelev
Grundskolan slutbetyg Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/ak9
Gymnasieskolans betygsuppgifter  Årlig 18 juni UHR/Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/gymnslutbetyg
Gymnasieskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november CSN www.scb.se/gymnelev
Gymnasieskolan: sökande och antagna Årlig 4 juli Kommunens antagningskansli/
Enskild huvudman
www.scb.se/sokande
Insamling av enskilda och kommunala verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg 15 oktober. Årlig 24 augusti Kommunal huvudman www.scb.se/verksamheter
Kommunal vuxenutbildning Halvårsvis 15 februari och
15 september
Kommunal huvudman www.scb.se/komvux
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Halvårsvis 15 februari och
15 september
Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/sfi
Kommunernas aktivitetsansvar Halvårsvis 1 februari och
1 september
Kommunal huvudman www.scb.se/aktivitetsansvar
Nationella prov gymnasieskola: resultat Halvårsvis 18 juni och
18 januari
Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/npgymn
Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat Årlig 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/np
Pedagogisk personal Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/pedpers
Skolenhetsregistret Löpande 18 juni Kommunal huvudman/
Enskild huvudman med flera
www.scb.se/skolreg
Skolkostnader Årlig 20 april Enskild huvudman med flera www.scb.se/skolkost
Skolkostnader, svenska utlandsskolor Årlig 20 april Enskild huvudman www.scb.se/utlsko
Specialskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Specialpedagogiska
skolmyndigheten
www.scb.se/specialskolan
Specialskolan: slutbetyg Årlig 18 juni Specialpedagogiska
skolmyndigheten
www.scb.se/ak10
Spetsutbildning Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/spets
Stödåtgärder för elever i grundsärskola och specialskola Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/stod
Särskild utbildning för vuxna Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/sarvux
Särskolan: elever per 15 oktober Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/sarskola
Timplan för elever i grundskola Årlig 1 november Kommunal huvudman/
Enskild huvudman
www.scb.se/timplan