Till innehåll på sidan

Insamling av enskilda och kommunala verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg 15 oktober 2018

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om vilka verksamheter i kommunen som bedriver eller planerar att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg med inskrivna barn per mätdatum 15 oktober eller närliggande vardag.

Insamlingen riktar sig till samtliga kommuner som ska lämna uppgifter om alla enskilda och kommunala verksamheter i kommunen. Dessa verksamheter ligger sedan till grund för SCBs urval till undersökningen ”Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober”. I den undersökningen lämnar respektive kommun uppgifter om barn och personal i sina kommunala verksamheter samt enskilda huvudmän lämnar uppgifter om barn och personal för sina verksamheter.

Tidsplan

Undersökningen för 2018 är avslutad.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/verksamheter