Till innehåll på sidan

Investmentbolag, kvartal/år

Resultatet av undersökningen används för de årliga finansräkenskaperna för finansiellt sparande för sektorn andra finansinstitut.

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande kvartalsrapport:

Kvartal 1 2019 23 april 2019
Kvartal 2 2019  22 juli 2019
Kvartal 3 2019 21 oktober 2019
Kvartal 4 2019 24 januari 2020

Inlämningsdatum för årsrapport 2018 är den 29 maj 2019.

Juridisk information

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Undersökningen regleras även av SCB:s föreskrifter (SCB FS 2012:6).

Kontakta oss

E-post
fmfi@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/invbol