Till innehåll på sidan

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera.

Instruktioner

  • Om du har en särskild modul för sfi-elever – exportera filen till din dator, logga in och skicka filen till SCB.
  • Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excelmallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av sekretesskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Första halvåret 2021 

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

Dokument: Nationella provresultat 

Insamlingen av uppgifter om resultat i nationella prov kommer inte att genomföras för vårterminen 2021.

 

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för första halvåret 2021 skickas till skolenheterna i mitten av augusti 2021.

Sista insändningsdag är den 15 september 2021.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Tillfällig distansutbildning i SFI pga Corona och fjärrundervisning redovisas tills vidare som distansutbildning, enligt instruktionen.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sfi