Till innehåll på sidan

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera.

Instruktioner

  • Om du har en särskild modul för sfi-elever – exportera filen till din dator, logga in och skicka filen till SCB.
  • Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excelmallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av sekretesskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Andra halvåret 2019 

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

Dokument: Nationella provresultat 

Första halvåret 2020

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för andra halvåret 2019 skickas per brev till skolenheterna i mitten av januari 2020.

Sista insändningsdag är den 15 februari 2020.

Vanliga frågor

Vi har bytt kurskoder på skolan. Hur anges detta till SCB? 

Kurskoderna som används på skolan har inget med SCB-insamlingen att göra. Dessa måste korrekt översättas till studieväg och kurs, det vill säga till 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3C eller 3D.

Vilka avbrottsorsaker finns?

J och O som sätts om eleven fått betyg på kursen. (J om eleven endast gjort ett sluttest, utan att ha fått undervisning. Elevtimmar är vanligen mellan 1–20.) A sätts för alla avbrott. Inga andra orsakskoder finns längre.

Jag har elever som påbörjat studier i slutet av gällande halvår och som ska fortsätta kursen nästa termin. Vilken avbrottskod ska jag använda?

Du ska inte ange någon avbrottskod alls. Här ska det vara blankt. Och inget kursslutsdatum. Däremot ska de elevtimmar som eleven deltagit i undervisning under aktuellt halvår anges.

Hur ska vi redovisa introduktionskurser?

Antal elevtimmar för introduktionskursen läggs till timantalet för den "korrekta" kursen som eleven senare placeras i.

Frågor och svar om Nationella provresultat

Vi har använt delar från fler än en provversion. Hur ska vi redovisa det?

Ett genomfört prov får inte innehålla delprov från olika provversioner och ska därmed inte rapporteras till SCB.

Vi har gjort ett annat prov än de som anges som alternativ i webblanketten. Hur gör vi då?

De resultat som ska redovisas är de som anges i webblanketten. Har ni använt ett annat prov ska detta inte redovisas till SCB.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sfi