Till innehåll på sidan

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finans­räkenskaperna som är en del av national­räkenskaps­systemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Nyheter 2019

Till följd av de förändringar den nya kommunala redovisningslagen medför i kommunernas och landstingens/regionernas redovisning har blanketten uppdaterats för att följa den nya kontobasplanen (K-Bas & L-Bas 2019). 

Från och med kvartal 1 2019 tillkommer sju nya rader i blanketten:

Rad 137 Värde av kapitalförsäkring.
Rad 0205 därav Anskaffningsvärde aktier och andelar.
Rad 0206 därav Värdereglering verkligt värde aktier och andelar.
Rad 0228 därav Anskaffningsvärde obligationer, förlagsbevis med mera.
Rad 0229 därav Värdereglering obligationer, förlagsbevis med mera.
Rad 0218 därav Anskaffningsvärde certifikat.
Rad 0219 därav Värdereglering certifikat.

Rad 240 därav Värdereglering kortfristiga placeringar utgår från och med kvartal 1 2019.

Instruktioner

Tidsplan

Samtliga landsting och kommuner med fler än 30 000 invånare, ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Kommuner med färre invånare lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 4 2019 14 januari 31 januari
Kvartal 1 2020 31 mars 24 april
Kvartal 2 2020 11 juni 7 augusti
Kvartal 3 2020 29 september 20 oktober

 

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s Uppgiftslämnarservice.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Kontakta Uppgiftslämnarservice.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

För kvartal 1–3 ska derivat uteslutas helt ur rapporteringen. Dessa redovisas enbart vid kvartal 4. Vid redovisning av derivat ska marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:8) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kts