Till innehåll på sidan

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finans­räkenskaperna som är en del av national­räkenskaps­systemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Instruktioner

Tidsplan

Samtliga landsting och kommuner med fler än 30 000 invånare, ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Kommuner med färre invånare lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 4 2018 15 januari 1 februari
Kvartal 1 2019 2 april 26 april
Kvartal 2 2019 13 juni 9 augusti
Kvartal 3 2019 1 oktober 22 oktober
Kvartal 4 2019
(preliminärt)
14 januari 2019 31 januari 2019

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s uppgiftslämnarservice, antigen via mejl till uls@scb.se eller via telefon  010-479 60 65.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Om du behöver anstånd så hör av dig till SCB:s uppgiftslämnarservice, antigen via mejl till uls@scb.se eller via telefon 010-479 60 65.

Hur redovisar jag lån från Kommuninvest?

Lån från Kommuninvest i Sverige AB ska redovisas som lån från kreditmarknadsbolag, dvs. övriga finansiella företag.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

För kvartal 1-3 ska derivat uteslutas helt ur rapporteringen. Dessa redovisas enbart vid kvartal 4. Vid redovisning av derivat skall marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet. 

Vad ingår i Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter?

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (rad 191) innehåller inte enbart de finansiella posterna. Stäm av mot konto 17.

Vad ingår i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter?

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (rad 552) innehåller inte enbart de finansiella posterna. Stäm av mot konto 29.

Hur redovisar vi Landsting skulden till Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, L-Bas konto 231?

Skulden redovisas tillsvidare på rad 447, Lån från svenska långivare, Övriga finansiella företag. Skriv gärna i kommentarsrutan hur stor den skulden är.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kts