Till innehåll på sidan

Månatlig bränslestatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med denna undersökning är att ta fram underlag för Sveriges officiella statistik inom energiområdet. Undersökningen ska kartlägga produkter med ursprung i råolja samt flytande biobränslen och granskar flöden in till Sverige, lagernivåer och leveranser inom Sverige samt flöden ut från Sverige. Detta är en totalundersökning som inkluderar alla företag som hanterar 1000 ton eller mer gällande import, export eller lager i Sverige.

Huvudanvändare av statistiken är Energimyndigheten, oljebolagen, näringsdepartementet, SCB (nationalräkenskaper och miljöstatistik), branschorganisationer, företag, Eurostat, OECD/IEA, FN/ECE.

Statistiken används som underlag för månatlig uppföljning av tillförsel och användning av bränslen för bl.a. prognoser över energiförsörjning, beredskapsplanering, marknadsanalyser samt för överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning. Denna statistik är underlag för rapportering av månatlig och årlig oljestatistik och av årlig kolstatistik (preliminär och definitiv) till OECD/IEA, Eurostat och FN/ECE.

Tidsplan

Mätmånader 2018 Sista svarsdatum
Januari 20 februari
Februari 20 mars
Mars 20 april
April 20 maj
Maj 20 juni
Juni 20 juli
Juli 20 augusti
Augusti 20 september
September 20 oktober
Oktober 20 november
November 20 december
December 20 januari

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser.

Inför 2018

Under de senaste åren har vi på Statistiska central­byrån till­sammans med Energi­myndig­heten arbetat med att utveckla under­sök­ningen Månatlig bränsle­statistik och dess kvalitet.

Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för statistik­området energi, har sedan 2014 bedrivit ett projekt för att förbättra under­sök­ningen vilket lett till beslutet att göra om under­sök­ningen i grunden.

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
Vardagar
8.00-16.30
E-post
mabra.energi@scb.se

Vardagar:
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mabra