Till innehåll på sidan

Skolkostnader, svenska utlandsskolor

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om kostnader och intäkter för svenska stats­bidrags­under­stödda utlandsskolor samlas årligen in på uppdrag av Skolverket.

Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppfölj­ning och utvärd­ering på nationell och lokal nivå.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket. 

Instruktioner

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.
  • Insamlingen riktar sig till samtliga svenska utlandsskolor.

Instruktioner 2017 (pdf)

Tidsplan

Missiv med inloggningsuppgifter skickas från SCB i början av april.

Sista insändningsdag är 26 april 2018.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets förordning (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/utlsko