Till innehåll på sidan

Stödåtgärder för elever i grundsärskola och specialskola

Nytt för 2018
Från och med i år kommer uppgifter om stödåtgärder för elever i grundsärskola (inklusive integrerade elever) och specialskola samlas in i respektive elevundersökning, Särskolan: elever per 15 oktober respektive Specialskolan: elever per 15 oktober. Vi kommer inte att skicka ut en separat webblankett gällande stödåtgärder.

Vi hänvisar er till uppgiftslämnarsidan för respektive undersökning.
Särskolan: elever per 15 oktober
Specialskolan: elever per 15 oktober

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/stod