Till innehåll på sidan

Studieförbunden

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistik om studieförbunden har samlats av Statistiska centralbyrån (SCB) sedan början på 1970-talet. År 1994 fick Statens Kulturråd (KUR) huvudansvaret för statistik på kulturområdet.

Statens Kulturråd sammanställer årligen en rapport kallad Studieförbunden. I denna rapport redovisas de åtta studieförbundens verksamhet, såväl i form av studiecirklar som av kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. En detaljerad redovisning finns efter ämneskategori och efter studieförbund. Kulturrådet tillhandahåller också tabeller med resultat på läns- och kommunnivå.

Ta del av den färdiga statistiken

Kulturrådet publicerar rapporten Studieförbunden i rapportserien Kulturen i siffror. Delar av statistiken publiceras också i SCB:s Statistisk Årsbok, Fickskolan och Utbildningsstatistisk Årsbok. Även Folkbildningsrådet publicerar ett urval av statistiken på sin webbplats. Egna uttag kan också göras i SCB:s statistikdatabas.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Folkbildningsrådet (FBR) har gett SCB ansvaret för statistikinsamlingen. Sedan år 2004 samlar SCB in studieförbundsdata via webbinsamling. Statistiken grundar sig på en totalundersökning. Deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100). Det innebär bland annat att enskilda personers förhållanden ej kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Michael Karlsson

Telefon
010-479 64 81
E-post
michael.karlsson@scb.se