Till innehåll på sidan

Var med och tyck till om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra uppgifter som du redan har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Undersökningen är ett viktigt kunskapsunderlag för att följa upp Sveriges vision om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Du är en av 15 000 personer i åldern 16 år och uppåt som slumpmässigt har valts ut från SCB:s befolkningsregister. 

SCB samlar in svaren och sammanställer dem till statistik i form av tabeller som överlämnas till E-hälsomyndigheten.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Här kan du läsa mer:

Vision e-hälsa 2025 

Tidsplan

Insamlingen pågår under augusti till början av oktober 2021

Vanliga frågor

Vem står bakom undersökningen?

E-hälsomyndigheten svarar för undersökningens innehåll. SCB samlar in svaren och sammanställer till statistik. 

E-hälsomyndigheten är en svensk myndighet som arbetar med e-hälsa. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-recepten i Sverige och leder regeringens satsningar på e-hälsa. Vi erbjuder ett antal e-hälsotjänster för yrkesverksamma inom vård, omsorg och apotek samt för privatpersoner.

Hur gör jag om jag vill svara på frågorna på papper istället för på webben?

Invänta då pappersblanketten som skickas efter ett par veckor till de som inte svarat på webbformuläret.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningen kommer att finnas tillgängliga på E-hälsomyndighetens webbplats. Delar av undersökningen kommer också att publiceras på Kolada (den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner).

E-hälsomyndigheten

Kolada

Juridisk information

Det finns inte någon skyldighet att delta i undersökningen men vi hoppas att du vill vara med, ditt svar är mycket betydelsefullt.

I blanketten finns möjlighet att anmäla intresse för att delta i en eventuell fortsatt dialog med E-hälsomyndigheten om digitalisering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter kommer de att överlämnas till E-hälsomyndigheten separat, utan koppling till de svar du lämnat i enkäten.

Svaren som du lämnar skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information finns i brevet som har sänts ut till dig som är uppgiftslämnare.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010 479 69 30
Öppettider:
Måndag-torsdag 08.00-21.00
Lunchstängt 11:00-12:00
Fredag 08.00-17.00
Söndag 16.00-21.00
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/e-halsa